Kotva
Aktuality
Facebookové stránky
9.10.2018

Nejvíce informací najdete na tajné facebookové skupině, pokud do ní chcete být přidáni, napište zprávu na profil Susie Beer Pelantová, kde uvedete jméno dítěte, za které chcete být do skupiny přidáni. Přidávat a schvalovat členy mohou pouze správci (učitelky MŠ). Ve skupině jsou pouze blízcí příbuzní dětí, nejsou a nebudou přijímání přátelé rodičů a pod. Členství ve skupině je pouze na tu dobu, kdy je dítě přihlášené v naší MŠ. 

Mapa webu
A
A
A

Provozní řád venkovních prostor MŠ

Vloženo: 18.9.2016 | Autor: Zuzana Beerová| Zobrazeno: 975x |


Základní škola a Mateřská škola Vroutek, okres Louny – příspěvková organizace,

Karlovarská 460, 43982 Vroutek

Provozní řád venkovních hracích ploch MŠ

Č.j.:  378/2014

Účinnost od:  16.10.2014

Spisový znak: *

Skartační znak:

Změny:

Číslo:      Datum:      Změna:                                                           Provedl:

 

 

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH

Provozní doba školní zahrady: 6:00-16:00 ( déle jen při dozoru některého ze zaměstnanců MŠ Vroutek)

Prostory zahrad jsou určené výhradně k potřebám MŠ.

Oba pavilony tvořící prostory mateřské školy jsou obklopeny rozlehlými zahradami a spojené přístupovými cestami. Celý areál je řádně oplocen, aby zamezil vniknutí psů, koček a dalších zvířat. Oplocení vzhledem k věku dětí nesmí vykazovat žádná rizika možného poškození a poranění dětí. Součástí oplocení jsou 2 branky, které se řádně zamykají při pobytu dětí na zahradách a dále po ukončení provozu MŠ.

Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí při pobytu venku a podle toho organizují činnosti tak, aby i preventivně předcházely úrazům.

Děti se na zahradu MŠ převlékají v šatnách u jednotlivých tříd, na zahradu vcházejí pouze pod vedením pedagogické pracovnice, které provedou před vstupem kontrolu konstrukcí, písku a vybavení zahrady z hlediska bezpečnosti dětí, potom teprve pustí děti na zahradu MŠ. Zjištěné závady ihned hlásí řediteli, školníkovi MŠ.

Sekání travnatých ploch zajišťuje školník a město Vroutek, závlahy keřové a květinové výsadby provádí školník pitnou vodou.

Na zahradách jsou vybudované 2 pískoviště ohraničené dřevěnými obrubami  (jedno před pavilonem 1.třídy „Sluníčka“ a 2.třídy „Broučci“ – velikost 5,20m x 5,20m a druhé před pavilonem 2.třídy „Srdíčka“ – velikost  4,25m x 3,10m) obě pískoviště se po každém použití  zakrývají zelenou krycí sítí, která se upevňuje pomocí upevňovacích knoflíků a gum.

Písek určený pro pískoviště je čistý, bez nežádoucích příměsí. Je pravidelně měněn 1x ročně. Hygienické limity písku musí být doloženy atestem nebo prohlášením o shodě ve smyslu zákona š.22/1977 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. V letním období je kropení písku zajištěno hadicí. Školník provádí rovněž sanaci písku před sezónou a pravidelně 1x za měsíc- zvlhčený písek přikryje plachtou na 2-3 hodiny při přímém slunečním svitu, obvykle v poledne. Poté písek prohrabe do hloubky a urovná.

Zahrady jsou využívány pro sportovní hry dětí, zájmové činnosti a hry a poznávací činnosti.

Betonová plocha před pavilonem 1. a 2.třídy a chodníky před pavilonem 3.třídy a mezi pavilony jsou využívány celoročně ke hrám, jízdě na odstrkovadlech, kresbě křídou. Údržbu zajišťuje školník.

Drobné hračky na pískoviště jsou uloženy ve skladu na hračky, v garáži ( 1. a 2.třída) a v šatně učitelek (3.třída). Úklid provádí 2x do roka pedagogické pracovnice společně s rodiči a dětmi, při akcích „Zavírání a otvírání zahrádky“ a průběžně pedagogické pracovnice.

Vzrostlá zeleň, tj. keře, stromy, podléhají průběžné údržbě – vyřezávání suchých větví a prořezávce – provádí školník ve spolupráci se zaměstnanci Města Vroutek.

Budova je pravidelně kontrolována vedoucí učitelkou a školníkem. Pravidelné revize zajišťuje ředitel ZŠ a MŠ ve spolupráci s osobou odborně způsobilou.

Vybavení zahrad

Zahrada před pavilonem 1. a 2.třídy

-          1x pískoviště

-          2x pružinové houpadlo

-          1x housenka MIDI

-          1x herní sestava Universal (klouzačka)

-          2x lavička

-          1x zahradní sezení

-          1x odpadkový koš

-          Tabule se stříškou

 

Zahrada před pavilonem 3.třídy

-          1x šplhací sestava

-          1x pískoviště

-          1x mašinka s vagonkem

-          2x pružinové houpadlo

-          1x zahradní sezení

-          1x odpadkový koš

Společná zahrada

-          1x vahadlová houpačka

-          1x kolotoč se sedáky

-          1x kreslící dvojtabule

-          1x domeček

-          1x zahradní sezení

-          2x pružinové houpadlo

-          1x herní sestava universal 100 (věžička se skluzavkou a houpačkou)

-          1x vahadlová houpačka pro 4 děti

-          1x lanový prvek

-          1x prohazovadlo

 

Zásady bezpečného používání herních prvků

Všechny prvky jsou používány pod dozorem učitelek. Rodiče nesou odpovědnost za úrazy dětí na zařízeních zahrady MŠ před předáním a po převzetí dítěte od učitelky. Při používání zařízení dodržují tento řád. Houpadla lze používat pouze v sedu a vždy jen jedno dítě. Je zakázáno vybíhat po skluzavkách nahoru. Při lezení na žebřík se musí děti přidržovat oběma rukama. Na kolotoči se točí děti jen v sedě, max. počet dětí je 6. Do housenky lezou děti otvorem v ústech.

 

Vypracovala : Zuzana Beerová

 

Schválil: Mgr. Milan Armstark

 

Ve Vroutku dne 16.10.2014